بازديد بخشدار گاريزات از واحد توليدي چيني بهداشتي مرجان

بازديد بخشدار گاريزات از واحد توليدي چيني بهداشتي مرجان

یزدفردا : بخشدار گاريزات و اعضاي شوراي بخش طي بازديدي در جريان ادامه راه اندازي واحد توليدي چيني بهداشتي مرجان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات كهدوئيه,اين واحد كه كه در شهرك صنعتي گاريزات واقع شده به همت فرماندار, بخشدار و ديگر مسئولين ذيربط در حال راه اندازي مجدد است, جهت ايجاد اشتغال كه نتيجه آن برگشت صنعت گران و رونق بخش گاريزات شده است. حاج حيدري بخشدار گاريزات در اين بازديد ابراز داشت به اميد افتتاح و راه اندازي واحدهاي توليدي و صنعت در روستاها كه از سياستهاي دولت تدبير و اميد در روستاها مي باشد, دوباره شاهد رونق و اميد در دل مردم زجركشيده روستائيان هستيم.